Khách hàng vui lòng thanh toán qua các tài khoản sau tại Acaramia

VIETCOMBANK – TP.HCM: 0531002527153 – LÊ THỊ HỒNG NGỌC

ACB BANK – TP.HCM: 202752569 – LÊ THỊ HỒNG NGỌC

DONG A BANK – TP.HCM: 0107876926 – LÊ THỊ HỒNG NGỌC

PAYPAL – hongngocle93@gmail.com (Khách hàng thanh toán phí chuyển tiền)